Kül-Világ, 2004/3.

Faludi Péter:
A “koreai kérdés” eredetéről

A tanulmány ismerteti a “koreai kérdés” 2. világháborús előzményeit, a győztes nagyhatalmak Koreával kapcsolatos megállapodásait (Jalta, Potsdam, Moszkva), a japán kapituláció és a gyarmati rendszer összeomlását követően kialakult helyzetet. Áttekintést nyújt az amerikai és a szovjet megszálló hatóságok által létrehozott helyi hatalmi szervekről, melyek – nagyhatalmi támogatással – 1948-ban a két szeparatív állam létrejöttéhez vezettek. Összefoglalja a koreai háború főbb vonatkozásait, valamint a Koreai félszigeten napjainkig tartó “instabil egyensúly” helyi és nemzetközi fejleményeit.

Igaz Levente:
Portugál gyarmat, indonéz tartomány, független állam: Kelet-Timor 30 éve

A tanulmány a 1975-től indonéz megszállás alatt álló, majd két éve függetlenné vált egykori portugál gyarmat, Kelet-Timor történelmének utolsó 30 esztendejét mutatja be. Összefoglalást ad a hidegháború egyik legborzalmasabb genocídiumáról és az ezzel párhuzamosan zajló kelet-timori gerillaháborúról, valamint rámutat az indonéz uralom váratlan összeomlásának tágabb összefüggéseire.

Lehoczki Bernadett:
A fejlődő államok részvétele az ENSZ békefenntartó tevékenységében – különös tekintettel Pakisztánra

A tanulmány a világ legaktívabb békefenntartója, Pakisztán ENSZ-missziókban való részvételét mutatja be. Olyan kérdésekre keresi a választ, hogy a békefenntartásban való szerepvállalás hol helyezkedik el az ország külpolitikájában, milyen motivációk húzódnak mögötte, és hogyan hat az Indiával való versengésre.

Mark Sedra (ford. Venczel Zoltán):
A terror elleni háború első állomása: Afganisztán újjáépítésére és biztosítására tett törekvés értékelése, két évvel a Talibán bukása után

A tanulmány azt viszgálja, hogy az Afganisztánben bevezetett katonai, rendészeti, igazságszolgáltatási reformok, a kábítószer elleni küzdelem, illetve a korábbi harcosok leszerelése és társadalomba való visszaintegrálása mennyire volt sikeres a tálib rendszer összeomlása után, illetve hogy a nemzetközi adományokat mennyire sikerült hatékonyan felhasználni.

Wagner Péter:
Ijád Allávi,az ideiglenes iraki kormány miniszterelnöke

Csicsmann László:
Balogh András (szerk.): Nemzet és nacionalizmus

Lattmann Tamás:
Andor László – Tálas Péter – Valki László: Irak – Háborúra ítélve

Paragi Beáta:
“(…) a szabadság szolgaság, a tudatlanság erő”?, azaz a 2002 és 2003 évi Arab Human Development Reportok megállapításai és fogadtatása (Recenzió)

Vadai Ágnes:
Charles Townshend: A terrorizmus

%d blogger ezt szereti: