A Kül-Világban megjelent tanulmányok Profilok a nemzetközi politika fontosabb szereplőiről A Kül-Világban megjelent dokumentumok A Kül-Világban megjelent könyvismertetések A Kül-Világban megjelent interjúk
A Kül-Világ aktuális száma
A Kül-Világ régebbi kiadásai
A Kül-Világ impresszuma
Információk a Kül-Világgal kapcsolatban
Kül-Világ régiófigyelő
Hasznos linkek az MTA-ELTE NATO Információs és Kutatóközpont oldaláról
Regisztráció és feliratkozás a hírlevélre
Kül-Világ hírlevél
Keresés a Kül-Világ oldalain
Az MTA-ELTE NATO Információs és Kutatóközpont honlapja
A kiadványunkban eddig megjelent tanulmányok, a szerzők szerint betűrendbe állítva:

Szerző:
Cím:
In:
 
Ablaka Gergely: A "Nagy Sátán" és a "Törvényen Kívüli" kapcsolata 2001. szeptember 11. után:
Az amerikai-iráni viszony alakulása a 21. század elején
2005/2-3.
Ablaka Gergely: Hol tart a Khomeini ajatollah által meghirdetett iszlám forradalom? (Harminc éves az Iráni Iszlám Köztársaság) 2009/1.
Ádány Tamás Vince: A komplementaritás elve a gyakorlatban 2012/4.
Bak Zsófia: Jó kormányzás és decentralizáció a fejlesztési segélyek hatékonyságának tükrében: Afrikai tapasztalatok 2010/1.
Benkes Mihály István: A kongói válság történeti gyökerei - a mobutizmus politikai hagyatéka 2004/1.
Benkes Mihály István: Fekete-Afrika helyzete a posztbipoláris korszak küszöbén 2004/4.
Besenyő János: Nyugat-Szaharai konfliktus - az önállósodási küzdelem kezdete, a Nemzetközi Bíróság döntése és a "Zöld Menet" 2009/2.
Besenyő János: "Arab tavasz" - politikai rendszerváltás az észak-afrikai arab államokban 2011/4.
Biedermann Zsuzsánna: Mobutu bukása, a ruandai hutu menekültek ellen elkövetett atrocitások és a kelet-zairei instabilitás regionális hatása 2013/3-4.
Búr Gábor: Dél-Afrika - mentőöv Afrikának? 2005/1.
Csaplár Zita: Az olajozottan működő rendszer hátulütői: Japán fiatal munkanélküliek 2009/2.
Csapó Zsuzsanna: A kisebbségek parlamenti képviseletének kérdése az "Új Alkotmány" küszöbén 2011/1-2.
Csapó Zsuzsanna: A Nemzetközi Büntetőbíróság és az ENSZ Biztonsági Tanácsának viszonyrendszere a Római Statútum 16. cikkének fényében 2012/4.
Csatlós Erzsébet: A közös kül- és biztonságpolitika és a tagállami szuverenitás 2010/4.
Csányi Benedek: Oroszország és a változó Arktisz 2010/2-3.
Csicsmann László: Nukleáris fegyverkezés Dél-Ázsiában
Az indo-pakisztáni konfliktus az ezredfordulón
2004/2.
Csige Zoltán: Esély a tárgyalásos rendezésre vagy újabb kudarcra ítélt kezdeményezés? - az egyoldalú lépések politikájának felülvizsgálata Izraelben 2007/1.
Csige Zoltán: Nemzeti bíróságok, mint a palesztin-izraeli konfliktus újabb színterei - az univerzális joghatóság alkalmazásának egyes kérdései 2008/2.
Csiszár Esztella: A törzsi társadalmi szerkezet hatása Líbia politikai viszonyaira Qaddzáfi után 2012/1-2.
Csoma Mózes: Hatalomátadás a Remetekirályságban 2010/2-3.
Deák András: Oroszország, az Egyesült Államok és a "perzsa bomba"
Az orosz-iráni nukleáris együttműködés története
2004/2.
Demkó Attila: Az Ír Köztársasági Hadsereg stratégiája és az arra adott brit válasz napjaink gerillaháborúinak tükrében 2007/3-4.
Duczon Szende: Libanon gazdasági újjáépítése - Hariri öröksége 2006/2.
Faludi Péter: A "koreai kérdés" eredetéről 2004/3.
Faludi Péter: Pak Csong-Hi gazdasági programja - a modernizáció gazdaságpolitikája Dél-Koreában 2005/4.
Fejes Zsuzsanna: Az önkormányzatok alkotmányos helye és szerepe a határon átnyúló együttműködések rendszerében 2010/4.
Folk György: A látszólagos egység és a töredezettség következményei Indiában 2008/2.
Friedmann Viktor: A konfliktuskezelés új terepei - Az államon belüli konfliktusok regionális, inter- és transznacionális dimenziói 2007/3-4.
Ganczer Mónika: A határon túli magyarok kettős állampolgárságának nemzetközi jogi és belső jogi aspektusai: a kollektív elvesztéstől a könnyített megszerzésig 2011/1-2.
Gazdik Gyula: A palesztin politikai rendszer fejlődésének főbb jellemzői 2004/4.
Gazdik Gyula: A palesztinai iszlámista szervezetek története az 1980-as évek végéig 2007/2.
Gazdik Gyula: Az egyiptomi külpolitika útja a szuezi válságig 2008/3-4.
Gazdik Gyula: A szíriai válság kialakulása és elmélyülése 2012/1-2.
Gazsi Dénes: Irán: "Irak csak ürügy volt, a valódi célpont mi vagyunk." 2005/4.
Giber Mátyás: A gyémánt szerepe a Sierra Leone-i polgárháborúban 2006/3-4.
Glied Viktor: Radikális ökológiai szervezetek és az ökoterrorizmus 2012/1-2.
Gulyás Viktor: Új regionalizmus, az EU és az ASEAN: összehasonlító elemzés 2004/2.
Harangozó Dániel: Az "elfelejtett háború": Tádzsikisztán 1992-1997 2013/1.
Háda Béla: A Srí Lanká-i polgárháború történeti gyökerei 2007/2.
Hegedűs Éva: Angola és Magyarország kétoldalú kapcsolatai 1975 és 1993 között 2008/1.
Hegyaljai Mátyás: A nemzetközi bűnügyi együttműködés 2012/4.
Hettyey András: Dél-Szudán regionális külkapcsolatai és a függetlenség megítélése a térségben 2011/3.
Hidasi Judit: Stílusváltás a japán politikai kommunikációban 2005/4.
Hoffmann Tamás: Egy előre meghozott ítélet krónikája? - A Népirtás bűntettének megelőzéséről és megbüntetéséről szóló egyezmény alkalmazása (Bosznia és Hercegovina kontra Szerbia és Montenegró) ügy a hágai Nemzetközi Bíróság előtt 2006/2.
Horváth András: Az al-Huthi lázadás Észak-Jemenben 2009/2.
Horváthné Angyal Boglárka - Major Katalin: Etióp külpolitikai fordulat a '70-es években 2005/4.
Hudecz Gergely: Demokrácia és demokratizálódás 2007/2.
Hudecz Gergő: A marokkói demokratizálódás folyamata: Erőviszonyok a Makhzenen belül 2008/2.
Igaz Levente: Portugál gyarmat, indonéz tartomány, független állam: Kelet-Timor 30 éve 2004/3.
Igaz Levente: Egy elfelejtett válság politikai háttere: Nyugat-Szahara 2006/1.
Illés Zoltán: Dél-Szudán függetlensége 2011/3.
Jordán Gyula: A kínai reformfolyamatot kísérő ideológiai áramlatok és viták 1979-től napjainkig (I. rész) 2007/3-4.
Jordán Gyula: A kínai reformfolyamatot kísérő ideológiai áramlatok és viták 1979-től napjainkig (II. rész) 2008/1.
Jordán Gyula: A kínai elit kérdéséhez 2008/3-4.
Jordán Gyula: Washingtoni konszenzus vs. pekingi konszenzus 2010/2-3.
Jordán Gyula: A kínai nacionalizmus hatása a külkapcsolatokra 2011/4.
Kacziba Péter: A ciprusi földgázkincs szerepe a Kelet-Mediterráneum geopolitikai átrendeződésében 2013/3-4.
Kajtár Gábor: A neokonzervatív gondolkodás alapjai és hatásuk napjaink amerikai Irak-politikájára 2004/2.
Kajtár Gábor: A terrorizmus elleni önvédelem a XXI. században 2011/1-2.
Kardos Gábor: A kezdet nehézségeitől a normatív garanciákig: az ENSZ és a nemzeti kisebbségek 2006/1.
Kasnyik Márton: Államépítés antropológiai perspektívából 2007/3-4.
Kecskés Gábor: A környezetvédelem és a kapcsolódó környezeti kérdések megjelenése a nemzetközi bírói fórumok gyakorlatában 2011/1-2.
Kirs Eszter: A nemzetközi büntető igazságszolgáltatás nemzeti jogrendre gyakorolt hatásának korlátai – Esettanulmány az ICTY és Bosznia-Hercegovina igazságszolgáltatási rendszerének kapcsolatáról 2011/1-2.
Kirs Eszter: A Nemzetközi Büntetőbíróság és a bűnszervezeti felelősségi koncepció halála 2012/4.
Kis Katalin: A kőolaj szerepe az OPEC Öböl-menti kisállamaiban: mi lesz az olaj után? 2013/3-4.
Kiss Amarilla: A nemzetközi békéhez és biztonsághoz kapcsolódó határozatok végrehajtása Magyarországon 2011/1-2.
Kiss-Csapó Gergely: Az autonómia és a modernizálódás kérdései Ladakhban 2009/1.
Lattmann Tamás: Hadijog-sértések az iraki háborúban, és a felelősségre vonás lehetőségei,
avagy szilárd lábon áll-e a hadijog, vagy szilárdan hadilábon állunk a joggal?
2004/1.
Lattmann Tamás: A Vöröskereszt új emblémája - Az előzmények 2006/1.
Lattmann Tamás - Varga Réka: A Vöröskereszt új emblémája - A megoldás 2006/3-4.
Lattmann Tamás: A nemzetközi büntetőbírói fórumokkal való együttműködés lehetősége vagy lehetetlensége a magyar jogi előírások alapján – különös tekintettel a Nemzetközi Büntetőbíróságra 2011/1-2.
Lattmann Tamás: Az ENSZ Biztonsági Tanács által a Nemzetközi Büntetőbíróság elé utalt helyzetek: parancs és politika, avagy a kudarc fokozatai 2012/4.
Lehoczki Bernadett: A fejlődő államok részvétele az ENSZ békefenntartó tevékenységében - különös tekintettel Pakisztánra 2004/3.
Lehoczki Bernadett: Latin-Amerika és Kína kapcsolatrendszere az ezredforduló után 2006/3-4.
Losoncz Miklós: A kőolaj szerepe a világgazdaságban stratégiai megközelítésben 2004/4.
Losoncz Miklós: A kőolaj szerepe a világgazdaságban stratégiai megközelítésben II. 2005/1.
Lukács József: Kelet-Ázsia aktuális biztonságpolitikai helyzete 2010/1.
M. Nyitrai Péter: Az együttműködési kötelezettség alapvető jellemzői a szuverén államok és a nemzetközi büntetőbíróságok kapcsolatrendszerében 2012/4.
Major István: A Srí-Lanka-i tamil szeparatizmus indiai gyökerei 2006/3-4.
Manyasz Róbert: A szunnita politikai iszlám irányzatai Libanonban 2009/3.
Mark Sedra: A terror elleni háború első állomása: Afganisztán újjáépítésére és biztosítására tett törekvés értékelése, két évvel a Talibán bukása után 2004/3.
Marton Péter: A Kínai Népköztársaság "Af/Pak"-politikája: kínos egyensúlykeresés szabályozhatatlan pakisztáni áttétellel 2010/2-3.
Mátyus Sándor: Ki áll nyerésre a Tajvani-szorosban? - Tajvan sorsdöntő választások előtt 2007/1.
Molnár András: A Német Szövetségi Köztársaság Afrika politikája a Hallstein-doktrinától az újraegyesítésig 2010/1.
Molnár András: "Peak Oil" és a jövő kőolaj konfliktusai 2012/1-2.
Molnár Anna: Olaszország és Líbia kapcsolata a 2011-es polgárháború tükrében 2011/4.
Nagy Olga: A turizmus hatása a fejlődő országok társadalmaira – Ladak példája 2009/4.
Nehéz Győző: A jelenkori amerikai politika a progresszív sajtó tükrében 2007/1.
Neszmélyi György Iván: Az arab tavasz politikai és gazdasági hatásai Egyiptomban 2013/3-4.
Nényei Judit: Békefenntartók Zrt.? 2009/4.
Paár Ádám: (Ellen)forradalmi mozgalom az Egyesült Államokban? A Tea Party eszmetörténeti és politikatörténeti gyökerei 2013/1.
Paár Ádám: Az "amerikai szocializmus" ellensége – az amerikai jóléti állam és a Tea Party mozgalom 2013/3-4.
Palanovics Norbert: Új áramlatok Japán hivatalos fejlesztési támogatásainak (ODA) rendszerében 2006/2.
Paragi Beáta: A palesztin gazdaság főbb jellemzői és az intifada gazdasági hatása 2004/1.
Paragi Beáta: A palesztínai arabok nemzeti identitásának fejlődése 2005/2-3.
Páll Zoltán: Rész és egész viszonya: törésvonalak Libanonban 2008/3-4.
Pánovics Attila: Környezetvédelem az új Alkotmányban 2011/1-2.
Péczeli Anna: Nukleáris energiaipar az Egyesült Államokban a fukushimai katasztrófát követően 2012/1-2.
Pintér Edit: A határon átnyúló együttműködés empirikus kutatásának eredményei 2010/4.
Polonyi Péter: Yue Jianyong: Békés felemelkedés - realitás vagy vágyálom? 2006/3-4.
Pólyi Csaba: A mexikói migráció okai és néhány következménye 2004/4.
Prantner Zoltán: A Dél-Jemeni Népi Köztársaság véres hajnala:
Nacionalista szervezetek harca a megalakuló állam vezető tisztségeiért
2005/2-3.
Ravasz Ábel: Kalózkodás Szomáliában: Puntland és a bukott államiság 2008/3-4.
Rácz András: Az EU Belarusz-politikája és a belarusz EU-politikák 2008/1.
Sayfo Omar: A tájékoztatás Szíriában és a szír közvéleményt döntően befolyásoló fórumok 2009/3.
Schiffner Imola: A diplomáciai és konzuli védelemhez való jog a magyar Alkotmányban 2011/1-2.
Scheinring Endre: A fegyveres erők szerepe Brazília jelenlegi kül- és biztonságpolitikájában 2012/3.
Selmeczi Anna: Az éhezéselméleti diskurzus alakulása 2006/3-4.
Soltész Béla: Migránsok: A nemzetközi fejlesztési együttműködés új szereplői? 2013/2.
Speidl Bianka: A síita mártírtudat gyökerei és átalakulása a libanoni polgárháborúban: a Hezbollah példája 2005/2-3.
Szalai András: Kiotón innen és túl - Az amerikai csatlakozás esélyei 2007/3-4.
Szalai Anikó: Az Európai Emberi Jogi Bíróság ítélkezésének megjelenése a magyar Alkotmánybíróság gyakorlatában 2010/4.
Szalai Máté: Egy kisállam óriások között: a független Katar története, külpolitikája és korlátai 2013/2.
Szarka Evelin: A floridai kubai közösség hatása az Egyesült Államok Kuba-politikájára és az elmúlt húsz év amerikai elnökválasztásaira 2013/1.
Szemesi Sándor: A diszkrimináció tilalma az emberi jogok európai rendszerében és a magyar jogrendben 2010/4.
Szent-Iványi Balázs: A nemzetközi fejlesztési együttműködés politikai gazdaságtana 2005/4.
Szent-Iványi Balázs: A visegrádi országok nemzetközi fejlesztési segélyeinek allokációja 2009/3.
Szente-Varga Mónika: Az Európai Unió és Mexikó: Ki nevet a végén? 2009/4.
Szente-Varga Mónika: Mexikó 2012-ben: választási ábécé 2012/3.
T. Horváth Attila: Ruanda '94: egy krízis történelmi háttere 2004/2.
Takács Ádám: Nukleáris fegyverektől mentes világ? Az Egyesült Államok nukleáris stratégiájának hidegháborút követő változásai 2011/3.
Tarrósy István: Japán Afrika-politikája a TICAD V után 2013/2.
Téglási András: A tulajdonhoz való jog védelme Európában – az Európai Unió Bírósága, az Emberi Jogok Európai Bírósága és a magyar Alkotmánybíróság gyakorlatának fényében 2010/4.
Tóth Gergely: A európai biztonságpolitika folyamatának elemzése 2004/1.
Tóth Gergely: Irak tömegpusztítófegyver-programjai (1973-1991) 2005/2-3.
Tóth Gergely: A Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága, és a nemzetközi humanitárius jog fejlődése 2006/1.
Turbék Zoltán: A Biztonsági Tanács reformja 2005/1.
Turbék Zoltán: Együttműködés az ENSZ és a nem-kormányzati szervezetek között 2006/1.
Udvari Bea: A Loméi Egyezmények gazdasági hatásai Fekete-Afrikában 2008/3-4.
Vámos Péter: "Mi történt a kínaiakkal?" - A magyar-kínai kapcsolatok 1956-1966 között 2009/1.
Varga Miklós: Átalakuló középhatalmiság: a kanadai biztonságpolitika fordulata 2012/3.
Varga Réka: A Római Statútum végrehajtása nemzeti szinten, különös tekintettel a magyar büntetőjogi rendszerre 2012/4.
Vasali Zoltán: Kvótakereskedelem piaci sikerei és kudarcai - Kincs, ami van 2010/2-3.
Váradi Szilvia: Az uniós jog a tagjelölt államok alkotmánybíróságainak szemszögéből 2010/4.
Wagner Péter: Káosz és a belpolitikai rendezés kérdőjelei a poszt-Szaddám Irakban 2004/1.
Wagner Péter: A "bukott államiság" és Afganisztán (Holtzer Lóránt emlékére) 2006/2.