A Kül-Világban megjelent tanulmányok Profilok a nemzetközi politika fontosabb szereplőiről A Kül-Világban megjelent dokumentumok A Kül-Világban megjelent könyvismertetések A Kül-Világban megjelent interjúk
A Kül-Világ aktuális száma
A Kül-Világ régebbi kiadásai
A Kül-Világ impresszuma
Információk a Kül-Világgal kapcsolatban
Kül-Világ régiófigyelő
Hasznos linkek az MTA-ELTE NATO Információs és Kutatóközpont oldaláról
Regisztráció és feliratkozás a hírlevélre
Kül-Világ hírlevél
Keresés a Kül-Világ oldalain
Az MTA-ELTE NATO Információs és Kutatóközpont honlapja

2013/3-4. X. évfolyam

A teljes lapszám egyben erről a hivatkozásról letölthető.

Kis Katalin:
A kőolaj szerepe az OPEC Öböl-menti kisállamaiban: mi lesz az olaj után?

    Manapság a kőolajban gazdag arab országok világgazdaságban betöltött szerepe dinamikus növekedést mutathat. Ugyanakkor a kőolaj kimerülése komoly veszélyeket rejthet magában azokban az országokban, amelyek az olajra építik gazdaságukat. Így a cikk arra keresi a választ, hogy milyen szerepet tölt be a kőolaj az OPEC Perzsa-öböl menti kisállamainak (Katar, Kuvait, Egyesült Arab Emírségek) fejlődésében és készülnek-e az olaj kimerülése utáni időszakra. Ezt gazdasági és intézményi indikátorok segítségével vizsgáljuk, továbbá áttekintjük az alternatív energiaforrások használatának lehetőségeit a vizsgált országokban.

Kacziba Péter:
A ciprusi földgázkincs szerepe a Kelet-Mediterráneum geopolitikai átrendeződésében

    A tanulmány regionális perspektívából közelítve kísérli meg bemutatni a nemrégiben Ciprus környékén feltárt földgázkészletek és a jelenleg formálódó gázüzlet geopolitikai vonatkozásait. Ennek kapcsán a szigetet érintő főbb történelmi és jelenkori külpolitikai hatások ismertetése után részletesen foglalkozik a földgázkincs feltárásának körülményeivel, valamint a belföldi és nemzetközi szabályozás sajátosságaival. Az exportopciók felvázolásával demonstrálja a lehetséges gazdasági előnyöket, a földgázkészlet globális és európai jelentőségének meghatározásával azonban ezeket egyben árnyalja is.

Biedermann Zsuzsánna:
Mobutu bukása, a ruandai hutu menekültek ellen elkövetett atrocitások és a kelet-zairei instabilitás regionális hatása

    A tanulmány bemutatja, hogy a ruandai népirtás kapcsán kialakuló zairei menekülthullám hogyan vezetett a menekültek ellen elkövetett népirtási cselekményekhez, Mobutu bukásához, "Afrika világháborújához" és a kelet-kongói területek tartós, mai napig ható destabilizációjához.

Paár Ádám:
Az "amerikai szocializmus" ellensége – az amerikai jóléti állam és a Tea Party mozgalom

    A tanulmány bemutatja a jóléti állam amerikai történetét, majd a Tea Party kialakulását, és elveit a két meghatározó témában, a gazdaság és egészségügy területén. Tézise szerint a Tea Party nem szélsőséges, hanem jellegzetesen libertariánus mozgalom, amelyik a jóléti állam amerikai történetének és az osztrák-angol közgazdász, Friedrich August Hayek nevéhez kötődő libertariánus gazdaságelmélet összefüggésrendszerében értelmezhető.

Neszmélyi György Iván:
Az arab tavasz politikai és gazdasági hatásai Egyiptomban

    A tanulmány áttekintést ad azokról az Arab Tavasz néven közismeretté vált, sokszor ellentmondásos folyamatról, amely és amelynek következményei az utóbbi három év során jellemezték, illetve ma is jellemzik Egyiptom belső helyzetét, valamint mindezek hatásait az ország és a régió gazdaságára és biztonsági helyzetére.

Éva Ádám:
Marsai Viktor – Hettyey András: Szomália, Állami összeomlás és konszolidációs kísérletek Afrika szarván című könyvének recenziója