A Kül-Világban megjelent tanulmányok Profilok a nemzetközi politika fontosabb szereplőiről A Kül-Világban megjelent dokumentumok A Kül-Világban megjelent könyvismertetések A Kül-Világban megjelent interjúk
A Kül-Világ aktuális száma
A Kül-Világ régebbi kiadásai
A Kül-Világ impresszuma
Információk a Kül-Világgal kapcsolatban
Kül-Világ régiófigyelő
Hasznos linkek az MTA-ELTE NATO Információs és Kutatóközpont oldaláról
Regisztráció és feliratkozás a hírlevélre
Kül-Világ hírlevél
Keresés a Kül-Világ oldalain
Az MTA-ELTE NATO Információs és Kutatóközpont honlapja


Paár Ádám:
(Ellen)forradalmi mozgalom az Egyesült Államokban? A Tea Party eszmetörténeti és politikatörténeti gyökerei

Az elemzés célja, hogy bemutassa a Republikánus Párt hátországában 2009-ben megszerveződött grass-roots típusú protest és "népi" Tea Party mozgalmat, annak elveit, eszmetörténeti hátterét és szimbólumrendszerét. Az elemzés tézise, hogy a Tea Party nem írható le pusztán a szabad piacgazdaság védelmével. A mozgalom az amerikai alkotmány X. kiegészítése alapján az alkotmány merev értelmezését vallja, amely szerint a szövetségi kormányzat nem vonhatja magához azokat a feladatokat és hatásköröket, amelyeket a tagállamok és az állampolgárok maguk is képesek megoldani. A Tea Party számos prominens képviselője úgy interpretálja a mozgalmat, hogy az a "második amerikai forradalom".

Vajon ez az állítás helytálló-e? Valóban, a Tea Party tekinthető forradalmi mozgalomnak, feltéve, hogy a forradalom kifejezést az 1789-et megelőző értelmében használjuk, így a forradalom ez esetben nem egy politikai vagy társadalmi rendszer radikális megváltoztatását, hanem egy korábbi állapothoz való visszatérést jelent. Mindez egybecseng azzal, hogy a mozgalom célja az alkotmány jeffersoni értelmezésének a védelme.

teljes cikk letöltése pdf formátumban...

Hivatkozás:
Paár Ádám: "(Ellen)forradalmi mozgalom az Egyesült Államokban? A Tea Party eszmetörténeti és politikatörténeti gyökerei". Kül-Világ, No. 1. (2013), 39-59. o.

A szerzőről:
Paár Ádám 2006-ban végzett az ELTE Bölcsészettudományi Karán történelem, 2008-ban pedig a Társadalomtudományi Karon politológia szakon. 2008-2009-ben a Miniszterelnöki Hivatalban gyakornokként dolgozott. 2012-ben befejezte a Társadalom- és Gazdaságtörténet Doktori Programot az ELTE-n. Doktori disszertációját Győr-Moson megye 1922-1947 közötti választási társadalomtörténetéről írja. Jelenleg a Méltányosság Politikaelemző Központ elemzője. Fő kutatási területe a 19-20. századi magyar és nemzetközi pártok és pártrendszerek, a protest mozgalmak, valamint a választási társadalomtörténet.