A Kül-Világban megjelent tanulmányok Profilok a nemzetközi politika fontosabb szereplőiről A Kül-Világban megjelent dokumentumok A Kül-Világban megjelent könyvismertetések A Kül-Világban megjelent interjúk
A Kül-Világ aktuális száma
A Kül-Világ régebbi kiadásai
A Kül-Világ impresszuma
Információk a Kül-Világgal kapcsolatban
Kül-Világ régiófigyelő
Hasznos linkek az MTA-ELTE NATO Információs és Kutatóközpont oldaláról
Regisztráció és feliratkozás a hírlevélre
Kül-Világ hírlevél
Keresés a Kül-Világ oldalain
Az MTA-ELTE NATO Információs és Kutatóközpont honlapja


Gazdik Gyula:
A szíriai válság kialakulása és elmélyülése

Az "arab tavasz" nyomán kibontakozó átalakulás a múlt év márciusában Szíriát is elérte. Az ország a térségbeli hatalmi status quo átalakításáért folyó harc epicentrumává vált. Az elemzés a jelenlegi folyamatok néhány történeti-társadalmi eredője kapcsán röviden kitekint a francia mandátum időszakra, a függetlenné válást követő évtizedekre, a jelenlegi válság gazdasági, szociális, társadalmi okaira. Áttekinti a 2011 márciusában kezdődő megmozdulások jellegzetességeit, a hatalom erre történő reagálását, az etnikai-vallási kisebbségek hozzáállásának eltéréseit. Bemutatja az ellenzéki erők szerveződését, a legnagyobb tömörülésnek, a Szíriai Nemzeti Tanácsnak a létrejöttét, politikai programjának főbb vonásait, a tömörülésen belül jelentkező ellentétek okait. Az elemzés kitér a válság nemzetközi megítélésére, az Annan-tervre, melynek 2012. április 10-12-i életbe lépése egyben a tanulmány vizsgálódási határa.

teljes cikk letöltése pdf formátumban...

Hivatkozás:
Gazdik Gyula: "A szíriai válság kialakulása és elmélyülése". Kül-Világ, No. 1-2. (2012), 1-26. o.

A szerzőről:
Gazdik Gyula az Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának tudományos főmunkatársa, posztgraduális tanulmányait Moszkvában, Brüsszelben, Párizsban és Bradfordban végezte. Szűkebb kutatási területei: a közel-keleti térség 19-20. századi története, az itteni államok politikai rendszereinek sajátosságai, s a politikai iszlám. Az utóbbi években megjelent publikációi elsősorban a közel-keleti rendezési folyamattal, a térség biztonságpolitikájával, s a posztmubáraki egyiptomi átalakulással foglalkoztak. Az írás a szerző "Szíria az arab tavasz sodrában" c. megjelent tanulmányának (NKE Stratégiai Védelmi Kutatóközpont Elemzések, 2012/7) a kiegészített változata.