A Kül-Világban megjelent tanulmányok Profilok a nemzetközi politika fontosabb szereplőiről A Kül-Világban megjelent dokumentumok A Kül-Világban megjelent könyvismertetések A Kül-Világban megjelent interjúk
A Kül-Világ aktuális száma
A Kül-Világ régebbi kiadásai
A Kül-Világ impresszuma
Információk a Kül-Világgal kapcsolatban
Kül-Világ régiófigyelő
Hasznos linkek az MTA-ELTE NATO Információs és Kutatóközpont oldaláról
Regisztráció és feliratkozás a hírlevélre
Kül-Világ hírlevél
Keresés a Kül-Világ oldalain
Az MTA-ELTE NATO Információs és Kutatóközpont honlapja


Csiszár Esztella:
A törzsi társadalmi szerkezet hatása Líbia politikai viszonyaira Qaddzáfi után

A törzsi társadalmi szerkezet általános értelmezésben a rokoni kapcsolatok komplex hálózatát jelenti, melyben a családi kötelékek elsőbbséget élveznek a politikai szövetségekkel szemben. A törzsek tagjai kollektív identitással rendelkeznek, s ez jelentősen befolyásolja társadalmi szerepvállalásaikat. A törzsiség fogalmára azonban nincs egységes definíció, s mivel gyakran pre-modern értelemben használja a szakirodalom, ez nagymértékben megnehezíti a modern társadalomban is tovább élő jelenség megértését.

Muammar Qaddzáfi modernizációs programja igyekezett háttérbe szorítani a törzsiségen alapuló társadalompolitikát Líbiában. Azonban a felszín alatt, a kultúra szövetébe mélyen beívódva a törzsi struktúra továbbra is hatást gyakorolt a politikai életre. A dolgozat célja feltárni a líbiai társadalom törzsi szerkezetének kialakulását és hagyományait. A 2011. február 17-én kezdődő felkeléshullám lefolyásában jelentős szerepet játszottak a törzsi elkülönülések, s ezek hatása a jelenlegi átmeneti időszakban is fontos tényező. A másik fontos törésvonal az iszlám helyének meghatározása a líbiai társadalomban. Az átmeneti időszak demokratizációs törekvéseinek frontvonalait vizsgálva tekintetbe kell vennünk az iszlamista pártok térnyerését és a törzsek hegemón küzdelmeit. Jelen tanulmány ezek feltérképezésére vállalkozik.

teljes cikk letöltése pdf formátumban...

Hivatkozás:
Csiszár Esztella: "A törzsi társadalmi szerkezet hatása Líbia politikai viszonyaira Qaddzáfi után". Kül-Világ, No. 1-2. (2012), 79-100. o.

A szerzőről:
Csiszár Esztella a Budapesti Corvinus Egyetem másodéves doktorandusz hallgatója. Kutatási témája az iszlám társadalmi és politikai diskurzusainak vizsgálata a Maghreb-térségben poszt-strukturalista diskurzuselméleti megközelítésben.