A Kül-Világban megjelent tanulmányok Profilok a nemzetközi politika fontosabb szereplőiről A Kül-Világban megjelent dokumentumok A Kül-Világban megjelent könyvismertetések A Kül-Világban megjelent interjúk
A Kül-Világ aktuális száma
A Kül-Világ régebbi kiadásai
A Kül-Világ impresszuma
Információk a Kül-Világgal kapcsolatban
Kül-Világ régiófigyelő
Hasznos linkek az MTA-ELTE NATO Információs és Kutatóközpont oldaláról
Regisztráció és feliratkozás a hírlevélre
Kül-Világ hírlevél
Keresés a Kül-Világ oldalain
Az MTA-ELTE NATO Információs és Kutatóközpont honlapja


Kirs Eszter:
A nemzetközi büntető igazságszolgáltatás nemzeti jogrendre gyakorolt hatásának korlátai – Esettanulmány az ICTY és Bosznia-Hercegovina igazságszolgáltatási rendszerének kapcsolatáról

Bosznia-Hercegovina példája rendkívül izgalmas a nemzetközi büntetőbíráskodás hatásainak vizsgálata szempontjából, hiszen mind anyagi jogi, mind eljárásjogi, mind intézményi szinten radikális változásokon ment keresztül a nemzeti jogrend a nemzetközi szerepvállalásnak köszönhetően.

A Törvényszék nemzeti bíróságokhoz való viszonya folyamatosan változott a konfliktust és az államberendezkedés átalakulását követően. A hazai bíróságok erősödésével a velük szemben kezdetben kikötött primátus lassan átengedte a helyét a helyi eljárások támogatásának és előnyben részesítésének. A tanulmány első részében ez a változási folyamat kerül rövid ismertetésre. A tanulmány második része a boszniai Állami Bíróság munkájára gyakorolt pozitív, belső eljárásokat erősítő hatásokat mutatja be, melyek elsősorban a nemzetközi bírák és ügyészek, tanúvédelmi szakértők jelenlétével, valamint a Törvényszéknek és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetnek a tárgyalások megfelelő lefolytatására és a szakértők képzésére irányuló folyamatos figyelmével valósult meg.

A kritikai jellegű gondolatok a hazai jogrenden belül kialakult különbségek és az abból eredő gyakorlati nehézségek köré csoportosulnak. Bosznia-Hercegovina példája rávilágít az alapvető kihívásokra, melyekkel egy felkészületlen, a nemzetközi büntetőjogi elvárások szemszögéből megfelelőnek minősíthető eljárások lefolytatásához szükséges anyagi és eljárási jogi szabályok híján lévő jogrendszernek kell szembenéznie, amikor tényleges joggyakorlásra kényszerül.

teljes cikk letöltése pdf formátumban...

Hivatkozás:
Kirs Eszter: "A nemzetközi büntető igazságszolgáltatás nemzeti jogrendre gyakorolt hatásának korlátai – Esettanulmány az ICTY és Bosznia-Hercegovina igazságszolgáltatási rendszerének kapcsolatáról". Kül-Világ, No. 1-2. (2011), 55-63. o.

A szerzőről:
Egyetemi adjunktus, ME-ÁJK Európai és Nemzetközi Jogi Intézet; az ICTY előtt zajló Prlić et al. ügyben a védelem képviseletének tagja. E-mail: kirs.eszter@gmail.com. A jelen tanulmány a Magyar Állami Posztdoktori Eötvös Ösztöndíj támogatásával készült, amelyet a szerző ezúton is köszön.