A Kül-Világban megjelent tanulmányok Profilok a nemzetközi politika fontosabb szereplőiről A Kül-Világban megjelent dokumentumok A Kül-Világban megjelent könyvismertetések A Kül-Világban megjelent interjúk
A Kül-Világ aktuális száma
A Kül-Világ régebbi kiadásai
A Kül-Világ impresszuma
Információk a Kül-Világgal kapcsolatban
Kül-Világ régiófigyelő
Hasznos linkek az MTA-ELTE NATO Információs és Kutatóközpont oldaláról
Regisztráció és feliratkozás a hírlevélre
Kül-Világ hírlevél
Keresés a Kül-Világ oldalain
Az MTA-ELTE NATO Információs és Kutatóközpont honlapja


Kecskés Gábor:
A környezetvédelem és a kapcsolódó környezeti kérdések megjelenése a nemzetközi bírói fórumok gyakorlatában

A tanulmány a környezeti vonatkozású ügyek és a nemzetközi bírói fórumok gyakorlatának összefüggéseit vizsgálja. Az elmúlt évtizedek során bekövetkezett környezetjogi, felelősségi jogi paradigmaváltás nemcsak a vonatkozó szerződések számának növekedésében, hanem a szokásjogi implikációk egységesedésében, valamint a bírósági esetjog evolúciójában is megnyilvánul.

A tanulmány a koncepcionális előkérdések felvázolása után elsősorban három bírói fórum releváns juriszdikcióját elemzi. A Nemzetközi Bíróság környezetjogi tárgyú ügyei kapcsán deklarált elvek, az emberi jogi kérdések és a környezetvédelem összefüggései az Emberi Jogok Európai Bírósága előtti eljárásokban, valamint az ENSZ Tengerjogi Törvényszékének formálódó joggyakorlatából már jelenleg is levonható tanulságok alapvető befolyást gyakorolnak a környezetvédelmi bíráskodás jövőbeli fejlődési útjaira.

teljes cikk letöltése pdf formátumban...

Hivatkozás:
Kecskés Gábor: "A környezetvédelem és a kapcsolódó környezeti kérdések megjelenése a nemzetközi bírói fórumok gyakorlatában". Kül-Világ, No. 1-2. (2011), 102-116. o.

A szerzőről:
Kecskés Gábor 2006 óta az MTA Jogtudományi Intézetének kutatója, 2009-től ugyanitt tudományos titkár, emellett egyetemi tanársegéd a győri Széchenyi István Egyetemen. 2007-ben diplomát szerez az OECD Nukleáris Energia Ügynöksége és a Montpellieri Egyetem kurzusán. 2010-ben nemzeti konzultáns a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség értekezletén.