A Kül-Világban megjelent tanulmányok Profilok a nemzetközi politika fontosabb szereplőiről A Kül-Világban megjelent dokumentumok A Kül-Világban megjelent könyvismertetések A Kül-Világban megjelent interjúk
A Kül-Világ aktuális száma
A Kül-Világ régebbi kiadásai
A Kül-Világ impresszuma
Információk a Kül-Világgal kapcsolatban
Kül-Világ régiófigyelő
Hasznos linkek az MTA-ELTE NATO Információs és Kutatóközpont oldaláról
Regisztráció és feliratkozás a hírlevélre
Kül-Világ hírlevél
Keresés a Kül-Világ oldalain
Az MTA-ELTE NATO Információs és Kutatóközpont honlapja


Kajtár Gábor:
A terrorizmus elleni önvédelem a XXI. században

A nemzetközi terrorizmussal szembeni önvédelem kérdése nem 2001 szeptemberében merült fel először. Ekkortól vált azonban nyilvánvalóvá, hogy a nemzetközi terrorizmus ellen indított „háború” azzal fenyeget, hogy teljes mértékben szétfeszítheti az önvédelem jogához kapcsolódó normatív szabályrendszert. Az új doktrína következtében az önvédelem jogához kapcsolódó minden garanciális szabály radikálisan kitágulna, vagy akár teljesen értelmét vesztené. Az amerikai álláspont minimálisra szállítja le a mennyiségi feltételt, vagyis bármilyen intenzitású terrortámadás kiválthatja az önvédelem jogát. Gyakorlatilag megszünteti a minőségi komponenst a betudás végtelenségig történő tágításával, vagy annak akár teljes elhagyásával. A megelőző csapás doktrínájával a közvetett veszély esetére alkalmazott megelőző önvédelem koncepcióját kiterjeszti a nem küszöbön álló támadásokra is. Mindezekkel a fegyveres támadás bizonyíthatósága és valószínűsíthetősége is lehetetlenné válna, nem is beszélve arról, hogy a szükségesség és arányosság kritériumai is értelmüket vesztenék.

Ezek, és más kiterjesztések, az önvédelmi jog egyes komponenseinek tág értelmezései külön-külön is a tágan értelmezendő főszabály – szűk kivétel rendszerének lényegét kezdik ki, de kummulatíve alkalmazva e tágításokat nemcsak az önvédelem jogának, de a 2. cikk (4) bekezdésének is a végét jelenti.

teljes cikk letöltése pdf formátumban...

Hivatkozás:
Kajtár Gábor: "A terrorizmus elleni önvédelem a XXI. században". Kül-Világ, No. 1-2. (2011), 2-25. o.

A szerzőről:
Kajtár Gábor egyetemi tanársegéd az ELTE ÁJK Nemzetközi Jogi Tanszékén, ahol nemzetközi jogot és EU jogot tanít. 2004-ben végzett summa cum laude az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, ugyanitt 2006-ban politológus MA diplomát is szerzett. Külföldi tanulmányokat folytatott a Rotterdami Erasmus Egyetemen (2001/2002) és a Cambridge-i Egyetemen. Fő kutatási területe a kollektív biztonság rendszere és az önvédelem egyes kérdései a nemzetközi jogban, a nemzetközi jog filozófiája, továbbá az EU kül- és biztonságpolitikája. E-mail: gaborkajtar@gmail.com.