A Kül-Világban megjelent tanulmányok Profilok a nemzetközi politika fontosabb szereplőiről A Kül-Világban megjelent dokumentumok A Kül-Világban megjelent könyvismertetések A Kül-Világban megjelent interjúk
A Kül-Világ aktuális száma
A Kül-Világ régebbi kiadásai
A Kül-Világ impresszuma
Információk a Kül-Világgal kapcsolatban
Kül-Világ régiófigyelő
Hasznos linkek az MTA-ELTE NATO Információs és Kutatóközpont oldaláról
Regisztráció és feliratkozás a hírlevélre
Kül-Világ hírlevél
Keresés a Kül-Világ oldalain
Az MTA-ELTE NATO Információs és Kutatóközpont honlapja


Szemesi Sándor:
A diszkrimináció tilalma az emberi jogok európai rendszerében és a magyar jogrendben

Jogi szempontból az egyenlőség elve, illetve a diszkrimináció tilalma lényegében ugyanazon érem két oldalát jelenti: az egyenlőséghez való jog az egyén alanyi joga, a diszkrimináció tilalmának tiszteletben tartása pedig mások ezirányú kötelezettsége. A tanulmány a hátrányos megkülönböztetés tilalma fogalmi kérdéseinek vizsgálatát követően bemutatja a hátrányos megkülönböztetés tilalma, mint különleges alapjog magyar Alkotmányban foglalt szövegváltozatának fejlődéstörténetét, és egyben összeveti a magyar alkotmányos szabályozást a legfontosabb nemzetközi emberi jogi dokumentumok tartalmával.

A szerző a vizsgálódást nem csupán az elmélet oldaláról közelíti meg, hanem két, közel egy időben zajló, roma diákok hátrányos megkülönböztetésével kapcsolatos strasbourgi és magyar bírósági eljárás párhuzamos bemutatásával teszi teljessé – részletesen kiemelve a D. H. és mások kontra Csehország ügy, illetőleg a hajdúhadházi roma szegregációs per hasonlóságait és eltéréseit.

teljes cikk letöltése pdf formátumban...

Hivatkozás:
Szemesi Sándor: "A diszkrimináció tilalma az emberi jogok európai rendszerében és a magyar jogrendben". Kül-Világ, No. 4. (2010), 2-13. o.

A szerzőről:
Szemesi Sándor a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Európa Jogi és Nemzetközi Jogi Tanszékének adjunktusa, PhD fokozatát 2008-ban szerezte a Miskolci Egyetemen „A diszkrimináció tilalma az Emberi Jogok Európai Bírósága gyakorlatában” című értekezésével. Kutatási témái az Európa Tanács jogvédelmi tevékenységét, az Emberi Jogok Európai Bíróságának esetjogát (különös tekintettel a hátrányos megkülönböztetés tilalmára), egyes nemzetközi bíróságok joghatósági kérdéseit, valamint a konzuli védelem egyes kérdéseit ölelik fel.