A Kül-Világban megjelent tanulmányok Profilok a nemzetközi politika fontosabb szereplőiről A Kül-Világban megjelent dokumentumok A Kül-Világban megjelent könyvismertetések A Kül-Világban megjelent interjúk
A Kül-Világ aktuális száma
A Kül-Világ régebbi kiadásai
A Kül-Világ impresszuma
Információk a Kül-Világgal kapcsolatban
Kül-Világ régiófigyelő
Hasznos linkek az MTA-ELTE NATO Információs és Kutatóközpont oldaláról
Regisztráció és feliratkozás a hírlevélre
Kül-Világ hírlevél
Keresés a Kül-Világ oldalain
Az MTA-ELTE NATO Információs és Kutatóközpont honlapja
VII. évfolyam
2010/4.

Nemzetközi jogi különszám I.

A teljes lapszám egyben a bal oldali címlapképről letölthető.


Lattmann Tamás - Szalai Anikó:
Szerkesztői előszó és levél az Olvasóhoz

  Szemesi Sándor:
  A diszkrimináció tilalma az emberi jogok európai rendszerében és a magyar jogrendben

   A tanulmány bemutatja a hátrányos megkülönböztetés tilalma, mint különleges alapjog magyar Alkotmányban foglalt szövegváltozatának fejlődéstörténetét, és egyben összeveti a magyar alkotmányos szabályozást a legfontosabb nemzetközi emberi jogi dokumentumok tartalmával. A szerző a vizsgálódást nem csupán az elmélet oldaláról közelíti meg, hanem két, közel egy időben zajló, roma diákok hátrányos megkülönböztetésével kapcsolatos strasbourgi és magyar bírósági eljárás párhuzamos bemutatásával teszi teljessé.

  Szalai Anikó:
  Az Európai Emberi Jogi Bíróság ítélkezésének megjelenése a magyar Alkotmánybíróság gyakorlatában

   A magyar Alkotmánybíróság a működésének kezdete óta hivatkozik az Európai Emberi Jogi Egyezményre és a Bíróság gyakorlatára, azonban míg kezdetben ez segített az AB számára az európai mérce felállításában, addig manapság már inkább eseti jellegű, csak további érvként szolgál. A cikk statisztikák és egyes jogok példáin keresztül vázolja az európai emberi jogi rezsim megjelenését az AB gyakorlatában, kitérve a jelenleg folyó alkotmányozás egyes kérdéseire.

  Téglási András:
  A tulajdonhoz való jog védelme Európában – az Európai Unió Bírósága, az Emberi Jogok Európai Bírósága és a magyar Alkotmánybíróság gyakorlatának fényében

   A XXI. század elején Magyarországon az egyén alapjogi, ideértve a tulajdonhoz való alapjogi védelmének körét három bírói fórum hivatott biztosítani: a magyar Alkotmánybíróság, a strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bírósága és az Európai Unió bírósága. Ezek az intézmények azonban nem működhetnek egymástól függetlenül. A magyar Alkotmánybíróság már működésének kezdete óta felhasználta a strasbourgi gyakorlatból kikristályosodó jogelveket és követelményeket. Az Emberi Jogok Európai Bírósága és a luxemburgi Európai Bíróság pedig hosszú évtizedeken keresztül kifejlesztette egységes tulajdonvédelmi rendszerét.

  Váradi Szilvia:
  Az uniós jog a tagjelölt államok alkotmánybíróságainak szemszögéből

   A tanulmány vizsgálatának középpontjában a tanulmány készítése idején az Európai Unióval csatlakozási tárgyalásokat folytató Horvátország és Törökország alkotmánybíróságainak uniós joghoz való viszonyulása, az azzal kapcsolatban tett állásfoglalásaik állnak. A vizsgálat célja annak feltárása, vajon a szóban forgó tagjelöltek - a magyar Alkotmánybírósághoz hasonlóan - félnek-e az uniós joghoz nyúlni, azt hivatkozni, vagy éppen merészebben közelítik meg az egyes esetek elbírálását.

  Csatlós Erzsébet:
  A közös kül- és biztonságpolitika és a tagállami szuverenitás

   A tanulmány az EU közös kül- és biztonságpolitikáját (KKBP) tekinti át abból a szempontból, hogy vajon valóban beszélhetünk-e a szó szoros értelemben közös politikáról, vagy a hatásköri szabályokat tekintve kizárólag egy keretmechanizmusról lehet szó, amely közös célkitűzések fényében próbálja azonos mederbe terelni a tagállamok kül- és biztonságpolitikáját, amelynek sikere a tagállamok kompromisszumkészségén és alkalmazkodási képességén áll. E tekintetben Magyarország maximálisan együttműködő.

  Fejes Zsuzsanna:
  Az önkormányzatok alkotmányos helye és szerepe a határon átnyúló együttműködések rendszerében

   A tanulmány az állami és szubnacionális (regionális és lokális) szintek közötti hatáskörök megosztását vizsgálja a többszintű kormányzás elméletének segítségével, melynek során elemzi az önkormányzatok alkotmányos helyzetét, valamint határon átnyúló kapcsolataik nemzetközi jogi és EU-jogi feltételeit az európai területi együttműködések rendszerében.

  Pintér Edit:
  A határon átnyúló együttműködés empirikus kutatásának eredményei

   Az "elválasztás politikájával" szemben ma már a határon átnyúló regionális együttműködéseknek és a határok összekötő szerepének van létjogosultsága. A több évtizedes fejlődési folyamat során számos akadály hátráltatta az együttműködéseket, amelynek (részleges) megoldására bonyolult, komplex és sok szálon futó jogi gyakorlat alakult ki. Napjainkra lehetővé vált a kooperációk átláthatóbb és kezelhetőbb rendszerének megteremtése; ennek szakmai és társadalmi kommunikálása az egyik legfőbb feladat.

  "Uraim, ha ezzel most nem foglalkoznak, hanem várnak még három hónapot, akkor már csak hullazsákokra lesz szükség"
  Interjú Lakatos Istvánnal