A Kül-Világban megjelent tanulmányok Profilok a nemzetközi politika fontosabb szereplőiről A Kül-Világban megjelent dokumentumok A Kül-Világban megjelent könyvismertetések A Kül-Világban megjelent interjúk
A Kül-Világ aktuális száma
A Kül-Világ régebbi kiadásai
A Kül-Világ impresszuma
Információk a Kül-Világgal kapcsolatban
Kül-Világ régiófigyelő
Hasznos linkek az MTA-ELTE NATO Információs és Kutatóközpont oldaláról
Regisztráció és feliratkozás a hírlevélre
Kül-Világ hírlevél
Keresés a Kül-Világ oldalain
Az MTA-ELTE NATO Információs és Kutatóközpont honlapja


Fejes Zsuzsanna:
Az önkormányzatok alkotmányos helye és szerepe a határon átnyúló együttműködések rendszerében

Az Európai Unió egyre nagyobb hangsúlyt helyez a helyi és regionális önkormányzatok közös európai értékekre épülő horizontális törekvéseire, a határon átívelő kapcsolataik erősítésére, és azok intézményesülésének továbbfejlesztésére. A tanulmány vizsgálja, hogy az Európa-szerte hálózatként működő határokon átívelő együttműködések rendszerében biztosítható-e a szubszidiaritás elvének gyakorlása a többszintű kormányzás eszközével, és hogyan vál(hat)nak e folyamat hatékony szereplőivé az önkormányzatok. Rávilágít az önkormányzati együttműködést segítő jogi feltételek és közigazgatási kompetenciák hiányára, valamint az európai intézmények és tagállamok felelősségére ennek biztosításában.

teljes cikk letöltése pdf formátumban...

Hivatkozás:
Fejes Zsuzsanna: "Az önkormányzatok alkotmányos helye és szerepe a határon átnyúló együttműködések rendszerében". Kül-Világ, No. 4. (2010), 88-110. o.

A szerzőről:
Fejes Zsuzsanna a SZTE ÁJK Politológiai Tanszékének adjunktusa. Kutatási területe az európai államelmélet és regionalizmus jogi megközelítésből. Doktori értekezését 2010-ben védte meg a „Határon átnyúló együttműködések jogi és közigazgatási feltételei. Különös tekintettel a magyar határrégiókra” címmel. Két könyv (Soós Edit–Fejes Zsuzsanna: Határon átnyúló együttműködések Magyarországon. Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 2009.; Fábián György–Fejes Zsuzsanna–Kovács László Imre: Választások az Európai Parlamentbe az Európai Unióban – és Magyarországon. Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 2010.) és egy szerkesztett kötet (Soós Edit–Fejes Zsuzsanna (szerk.): Régió a hármashatár mentén. SZTE ÁJK Politológiai Tanszék, Szeged, 2010.) társszerzője, valamint számos tanulmány szerzője.