A Kül-Világban megjelent tanulmányok Profilok a nemzetközi politika fontosabb szereplőiről A Kül-Világban megjelent dokumentumok A Kül-Világban megjelent könyvismertetések A Kül-Világban megjelent interjúk
A Kül-Világ aktuális száma
A Kül-Világ régebbi kiadásai
A Kül-Világ impresszuma
Információk a Kül-Világgal kapcsolatban
Kül-Világ régiófigyelő
Hasznos linkek az MTA-ELTE NATO Információs és Kutatóközpont oldaláról
Regisztráció és feliratkozás a hírlevélre
Kül-Világ hírlevél
Keresés a Kül-Világ oldalain
Az MTA-ELTE NATO Információs és Kutatóközpont honlapja


Csatlós Erzsébet:
A közös kül- és biztonságpolitika és a tagállami szuverenitás

A tanulmány az EU közös kül- és biztonságpolitikáját (KKBP) tekinti át abból a szempontból, hogy vajon valóban beszélhetünk-e a szó szoros értelemben „közös politikáról”, vagy a hatásköri szabályokat tekintve kizárólag egy keretmechanizmusról lehet szó, amely közös célkitűzések fényében próbálja azonos mederbe terelni a tagállamok kül- és biztonságpolitikáját. A tagállamok ugyanis a szuverenitásukból eredő, közös kül- és biztonságpolitikára vonatkozó hatásköreiket továbbra is maguk gyakorolják, azt nem engedik át a közös intézmények kezébe, ennél fogva a KKBP sikere kizárólag a tagállamok kompromisszumkészségén és alkalmazkodási képességén áll. E tekintetben Magyarország rendkívül nyitottan áll a kérdéshez, nem korlátot, hanem lehetőséget lát a KKBP-ben, és ennek megfelelően rendezi a kérdéses terület belső jogi szabályozását.

teljes cikk letöltése pdf formátumban...

Hivatkozás:
Csatlós Erzsébet: "A közös kül- és biztonságpolitika és a tagállami szuverenitás". Kül-Világ, No. 4. (2010), 64-87. o.

A szerzőről:
Csatlós Erzsébet a Szegedi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán (SZTE ÁJK) szerzett jogi diplomát 2008-ban, illetve kapott bizonyítványt a SZTE, az Université Jean Moulin Lyon 3, az Université de Montpellier I. és az Université François Rabelais de Tours által közösen szervezett francia jogi képzésén. 2009-ben fejezte be Master I.-es tanulmányait az Université Jean Moulin Lyon III. EU-jogi képzésén. Jelenleg harmadéves ösztöndíjas PhD-hallgató a SZTE ÁJTK Nemzetközi Jogi és Európa-jogi Tanszékén, illetve Master II-es tanulmányokat folytatott az Université Jean Moulin Lyon III Doit européen – spécialisation Europe centrale et orientale képzési programjában, szakdolgozatát az EU civil válságkezelési képességeinek témakörében írta (L'Union européenne et la gestion civile des crises – L'UE doit etre/est capable a agir?). A kutatási tevékenységét ösztöndíjas PhD-hallgatóként a SZTE ÁJTK Nemzetközi jogi és Európa-jogi Tanszékén végzi, kutatásának középpontjában az Arktisz speciális nemzetközi jogi státusza, és az ezzel kapcsolatos szuverenitási, területszerzési kérdések állnak. PhD-dolgozatának témakörében számos helyen tartott előadást, és publikált magyar és idegen nyelven.