A Kül-Világban megjelent tanulmányok Profilok a nemzetközi politika fontosabb szereplőiről A Kül-Világban megjelent dokumentumok A Kül-Világban megjelent könyvismertetések A Kül-Világban megjelent interjúk
A Kül-Világ aktuális száma
A Kül-Világ régebbi kiadásai
A Kül-Világ impresszuma
Információk a Kül-Világgal kapcsolatban
Kül-Világ régiófigyelő
Hasznos linkek az MTA-ELTE NATO Információs és Kutatóközpont oldaláról
Regisztráció és feliratkozás a hírlevélre
Kül-Világ hírlevél
Keresés a Kül-Világ oldalain
Az MTA-ELTE NATO Információs és Kutatóközpont honlapja


Nagy Olga:
A turizmus hatása a fejlődő országok társadalmaira - Ladak példája

Bár a turizmussal foglalkozó irodalom megtöltene egy kisebb könyvtárat, ezidáig nem született olyan akadémiailag elismert elmélet, amely leírná a turizmus fejlődő országokra gyakorolt hatásának komplex témakörét. A különböző pozitív és negatív hatások rendszerbe foglalására tett kísérletet Rami Farouk Daher egy modell felállításával, amely nemcsak elméletileg hoz újdonságot, hanem egyben eszközt is jelenthet ahhoz, hogy azonos és összehasonlítható módon vizsgáljuk a turizmus hatásait különböző fejlődő országokban.

Jelen tanulmány célja egyrészt, hogy felmérje a daheri modell relevanciáját Ladak esetében, másrészt pedig a vizsgálódás során egy komplex képet fessen a turizmus hatásairól ebben a régióban. Ennek eredményeképpen a modell általánosíthatóságával kapcsolatos kérdésekre, illetve Ladak jövőbeli fejlődésének egyes gyakorlatibb kérdéseire kaphatunk választ.

Daher elmélete Jordánia példáján alapszik, és meglehetősen kritikusan szemléli a turizmus hatásait a társadalomra, elsősorban szocio-kulturális szempontokból. Daher szerint a fejlődő országokban a turizmus egyenlőtlen erőviszonyokon alapszik, és a helyi kultúra kommodifikációját okozza, aminek eredményeképp a társadalom elidegenül saját tradicionális kultúrájától. A turizmus fejlődése sokszor együtt jár a hasznok egyenlőtlen eloszlásával, és így nem hoz hasznot az átlag népesség számára, miközben többlet terheket ró a társadalom minden tagjára.

Ladak esetében a turizmus sokkal kisebb volumenű és némiképp eltérő szerkezetű, mint a tömegturizmust vonzó Jordániában, ami különbségekhez vezet a társadalomra gyakorolt hatások tekintetében is. Ugyanakkor a modell egész logikája igaz Ladak esetében is, és a daheri modell által felvetett kérdések fontos problémákra vetnek fényt. Így például a társadalom polarizálódása, a haszon egyenlőtlen elosztása, a modern „nyugati” életforma és viselkedésformák térhódítása mind a turizmus hatásai közé tartoznak. E negatív hatások nagy része ugyanakkor elkerülhető vagy enyhíthető lenne a közösség-alapú turizmus (community-based tourism) fejlesztésével. Ladakban több szervezet dolgozik ennek bevezetésén, bár projektjeik nagyrészt még gyerekcipőben járnak.

A szerzőről:
Nagy Olga a Budapesti Corvinus Egyetem nemzetközi kapcsolatok szakán végzett, posztgraduális tanulmányait a tokiói Waseda Egyetemen folytatta. Többször járt Ladakban, ahol a kutatás mellett aktívan részt vett egy civil kezdeményezés létrehozásában és tevékenységében.