A Kül-Világban megjelent tanulmányok Profilok a nemzetközi politika fontosabb szereplőiről A Kül-Világban megjelent dokumentumok A Kül-Világban megjelent könyvismertetések A Kül-Világban megjelent interjúk
A Kül-Világ aktuális száma
A Kül-Világ régebbi kiadásai
A Kül-Világ impresszuma
Információk a Kül-Világgal kapcsolatban
Kül-Világ régiófigyelő
Hasznos linkek az MTA-ELTE NATO Információs és Kutatóközpont oldaláról
Regisztráció és feliratkozás a hírlevélre
Kül-Világ hírlevél
Keresés a Kül-Világ oldalain
Az MTA-ELTE NATO Információs és Kutatóközpont honlapja


Vámos Péter:
"Mi történt a kínaiakkal?"
A magyar-kínai kapcsolatok 1956-1966 között

Az 1956-os forradalom és a nagy proletár kulturális forradalom 1966-os kirobbanása közötti évtizedben Kína és a szovjet tömb országainak viszonya fokozatosan megromlott. A hatvanas évek közepén bekövetkező szakítás 1969-re a Szovjetunió és Kína közötti fegyveres konfrontációba torkollott. A szocialista országokkal szemben Kína differenciáló politikát folytatott. Peking az alapján tett különbséget a külpolitikájukat a Szovjetunióval szorosan egyeztető országok között, hogy azok mennyire függetlenedtek Moszkvától. A kínai-szovjet szakítást követően a magyar vezetők, lehetőségeikhez mérten, mindent elkövettek, hogy megakadályozzák a kapcsolatok további romlását, és elkerüljék a két ország közötti teljes szakítást. A döntés azonban, mint 1949 óta mindig, a moszkvai és a pekingi vezetés kezében volt.

Vámos Péter tanulmánya dr. Salát Gergely (szerk.): Kínai történelem és kultúra. Tanulmányok Ecsedy Ildikó születésének 70., halálának 5. évfordulójára. (Sinológiai Műhely sorozat 6.) c. kötetben fog megjelenni a Balassi Kiadó gondozásában. A szerző és a szerkesztő szíves hozzájárulásának köszönhetően a Kül-Világ folyóirat lehetőséget kapott a 2009. második felében publikálandó tanulmány előközlésére.

A szerzőről:
Vámos Péter a nyelvtudomány kandidátusa, az MTA Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, a KRE Japán Tanszék habilitált docense. Kutatási területe: Kína modern története és külkapcsolatai, a kereszténység története Kínában. Legújabb könyve: Kína mellettünk? Kínai külügyi iratok Magyarországról, 1956. (Budapest: MTA Történettudományi Intézete, 2008). A tanulmány az OTKA K 78484 sz. projekt keretében készült. A szerző köszönetét fejezi ki a taiwani Chiang Ching-kuo Alapítványnak (Chiang Ching-kuo Foundation for International Scholarly Exchange) a magyar-kínai kapcsolatok dokumentumainak kutatásához nyújtott támogatásért.