A Kül-Világban megjelent tanulmányok Profilok a nemzetközi politika fontosabb szereplőiről A Kül-Világban megjelent dokumentumok A Kül-Világban megjelent könyvismertetések A Kül-Világban megjelent interjúk
A Kül-Világ aktuális száma
A Kül-Világ régebbi kiadásai
A Kül-Világ impresszuma
Információk a Kül-Világgal kapcsolatban
Kül-Világ régiófigyelő
Hasznos linkek az MTA-ELTE NATO Információs és Kutatóközpont oldaláról
Regisztráció és feliratkozás a hírlevélre
Kül-Világ hírlevél
Keresés a Kül-Világ oldalain
Az MTA-ELTE NATO Információs és Kutatóközpont honlapja


Gazdik Gyula:
Az egyiptomi külpolitika útja a szuezi válságig

A magyar forradalom ötvenedik évfordulóján tartott megemlékezések során az 1956-os ikerválság másik színhelyén zajló események taglalása érthetően némiképp háttérbe szorult, noha annak idején ez kapott nagyobb nemzetközi figyelmet. A szuezi válság, mely szimbolikusan a brit gyarmatbirodalom végét jelentette némi túlzással örökzöld téma. Azonban az ehhez vezető út számos olyan izgalmas témát tartalmaz, melyek ma sincsenek kellőképp feltárva.

A tanulmány főképp az ötvenes évek első felének egyiptomi külpolitikai útkeresésével foglalkozik, s a korábbi korszakkal való kontinuitás elemek hangsúlyozásával árnyalni próbálja azt az álláspontot, hogy az 1952 júliusi forradalommal külpolitikai téren is egy új időszámítás kezdődött volna a Nílus-parti országban. Az írás igyekszik azt is érzékeltetni, hogy kairói külpolitika iránya jelentős hatással volt arabközi politikára, s a nagyhatalmaknak a térséggel kapcsolatos stratégiájára.

A szerzőről:
Gazdik Gyula az ELTE TÁTK Politikai Tudományok Tanszékének docense, posztgraduális tanulmányait Moszkvában, Brüsszelben és Bradfordban végezte. Szűkebb kutatási területei: a közel-keleti térség 19-20. századi története, a közel-keleti politikai rendszerek sajátosságai, Magyarország és a közel-keleti államok diplomáciai kapcsolatai, a politikai iszlám. Az utóbbi években megjelent publikációi elsősorban a közel-keleti rendezési folyamattal, az izraeli pártrendszerrel, s a térség biztonságpolitikájával foglalkoztak.