A Kül-Világban megjelent tanulmányok Profilok a nemzetközi politika fontosabb szereplőiről A Kül-Világban megjelent dokumentumok A Kül-Világban megjelent könyvismertetések A Kül-Világban megjelent interjúk
A Kül-Világ aktuális száma
A Kül-Világ régebbi kiadásai
A Kül-Világ impresszuma
Információk a Kül-Világgal kapcsolatban
Kül-Világ régiófigyelő
Hasznos linkek az MTA-ELTE NATO Információs és Kutatóközpont oldaláról
Regisztráció és feliratkozás a hírlevélre
Kül-Világ hírlevél
Keresés a Kül-Világ oldalain
Az MTA-ELTE NATO Információs és Kutatóközpont honlapja


Hudecz Gergő:
A marokkói demokratizálódás folyamata: Erőviszonyok a Makhzenen belül

A muszlim demokráciákról folytatott vita módszertanilag gyakran ellentmondásos: sokszor nem egyértelmű, hogy a szerzők (1) az összehasonlító politológia tudományos fogalomkészletét és módszertanát használva kívánják a demokratikus intézményrendszerek kialakulásának lehetőségét vizsgálni muszlim országokban, vagy (2) a demokrácia fogalmát, és hozzá kapcsolódó teljes fogalomrendszert kívánják újraértelmezni az iszlám teológia és a muszlim országok politikai rendszerének tükrében.

Megalapozottnak tűnik az a feltételezés, hogy van lehetőség az összehasonlító politológia fogalomkészletét és módszertanát használva a demokratikus intézményrendszerek kialakulását vizsgálni különböző kulturális közegekben. Jelen dolgozat ezt a feltételezést vizsgálja: Marokkó esetét elemezve arra a kérdésre keresi a választ, hogy a tranzitológia alapvető fogalmi készlete mennyiben alkalmas egy huntingtoni terminológiával “muszlim”-nak tartott ország politikai intézményrendszerében bekövetkező változások értelmezésére. Célunk, hogy a demokrácia objektív definícióját megtartva mélyítsük el tudásunkat arról, hogy milyen tényezők határozzák meg kialakulását.

A szerzőről:
Hudecz Gergő a Corvinus egyetem PhD hallgatója. A demokrácia jelei és lehetőségei Marokkóban című disszertációjának egyik részét képező tanulmányhoz az oxfordi St. Antony's és Nuffield college-okban végzett további kutatásokat.