A Kül-Világban megjelent tanulmányok Profilok a nemzetközi politika fontosabb szereplőiről A Kül-Világban megjelent dokumentumok A Kül-Világban megjelent könyvismertetések A Kül-Világban megjelent interjúk
A Kül-Világ aktuális száma
A Kül-Világ régebbi kiadásai
A Kül-Világ impresszuma
Információk a Kül-Világgal kapcsolatban
Kül-Világ régiófigyelő
Hasznos linkek az MTA-ELTE NATO Információs és Kutatóközpont oldaláról
Regisztráció és feliratkozás a hírlevélre
Kül-Világ hírlevél
Keresés a Kül-Világ oldalain
Az MTA-ELTE NATO Információs és Kutatóközpont honlapja

V. évfolyam
2008/1.

A teljes lapszám egyben erről a hivatkozásról letölthető.

Jordán Gyula:
A kínai reformfolyamatot kísérő ideológiai áramlatok és viták 1979-től napjainkig (II. rész)

    A két részből álló tanulmány azokkal az ideológiai áramlatokkal foglalkozik, amelyek a reformidőszakban a legjelentősebb hatást gyakorolták. Az első részben először két olyan ideológia bemutatására kerül sor, amely a hatalom magatartását, felfogását lényegében az egész reformidőszakban meghatározza, illetve befolyásolja, a második rész legnagyobb terjedelemben a nacionalizmussal foglalkozik.

Hegedűs Éva:
Angola és Magyarország kétoldalú kapcsolatai 1975 és 1993 között

    A tanulmány a 70-es, 80-as évek angolai-magyar kapcsolatait mutatja be: milyen "ösztönzésre" vettük fel Angolával a hivatalos kapcsolatokat, hogyan illeszkedett ez az akkori magyar külpolitikába, mit és miért nyújtottunk. Elemzi, hogyan és miért csökkent a magyar vállalkozókedv, és süllyedtek a rendszerváltást követően a kétoldalú kapcsolatok fokozatosan a minimális szintre.

Rácz András:
Az EU Belarusz-politikája és a belarusz EU-politikák

    A tanulmány célja, hogy összehasonlítsa az Európai Unió Belarusszal kapcsolatos politikai céljait és eszközeit a belarusz EU-politikákkal. A többes szám használata nem véletlen, egyik oldalon sem beszélhetünk ugyanis homogén megközelítésekről. Az EU-nak a rezsimhez és az ellenzékhez fűződü viszonya jelentősen különbözik, mint ahogy a belarusz oldalt tekintve is eltérőek az EU-val kapcsolatos álláspontok. Jelen tanulmány ezek összehasonlító elemzésére törekszik.

A magyar fejlesztési együttműködés kihívásai
Interjú Jan Bertelinggel, nemzetközi fejlesztési együttműködési szakértővel

Palanovics Norbert
Szerdahelyi István - Wintermantel Péter (szerk.): Japanológiai körkép