A Kül-Világban megjelent tanulmányok Profilok a nemzetközi politika fontosabb szereplőiről A Kül-Világban megjelent dokumentumok A Kül-Világban megjelent könyvismertetések A Kül-Világban megjelent interjúk
A Kül-Világ aktuális száma
A Kül-Világ régebbi kiadásai
A Kül-Világ impresszuma
Információk a Kül-Világgal kapcsolatban
Kül-Világ régiófigyelő
Hasznos linkek az MTA-ELTE NATO Információs és Kutatóközpont oldaláról
Regisztráció és feliratkozás a hírlevélre
Kül-Világ hírlevél
Keresés a Kül-Világ oldalain
Az MTA-ELTE NATO Információs és Kutatóközpont honlapja

IV. évfolyam
2007/2.

Gazdik Gyula:
A palesztinai iszlámista szervezetek története az 1980-as évek végéig

    A tanulmány a palesztinai iszlámista csoportok történetének korai időszakát vizsgálja. A történelmi aspektusok mellett e korszak bemutatása sok vonatkozásban hozzájárul napjaink folyamatainak jobb megértéséhez. A tanulmány befejező része a PFSZ Nemzeti Chartájával összehasonlítva elemzi a Hamász 1988-as Chartáját.

Hudecz Gergely:
Demokrácia és demokratizálódás

    A tanulmány az ókortól kiindulva vizsgálja a demokrácia-elméleteket, bemutatja a klasszikus iskolákat, a hidegháború vége felé kibontakozó tranzitológiai irodalmat és annak alapvető fogalmi készletét, illetve eszköztárát. Ezt követően azt vizsgálja, hogyan lehet úgy empirikus alapot szolgáltatni az elméleti kutatáshoz, hogy ki lehessen kerülni az erősen átpolitizált és gyakran parttalannak tűnő vitát a demokrácia kulturális meghatározottságáról.

Háda Béla:
A Srí Lanká-i polgárháború történeti gyökerei

    A Srí Lanká-i polgárháború egyike korunk legkevésbé ismert fegyveres konfliktusainak. A küzdő felek, a tamilok és szingalézek ellentétei igen régi időkre tekintenek vissza. A tanulmány számba veszi a két nemzet konfliktusának okait, kronológiai láncra felfűzve mutatja be a sziget népeinek eredetét, és azokat az eseményeket, mely a társadalom végletes, nyílt háborúvá fajuló szakadásához vezetett.

Kardos Gábor: A neokonzervativizmus kiigazítása
Francis Fukuyama: Amerika válaszúton. Demokrácia, hatalom és a neokonzervatív örökség