A Kül-Világban megjelent tanulmányok Profilok a nemzetközi politika fontosabb szereplőiről A Kül-Világban megjelent dokumentumok A Kül-Világban megjelent könyvismertetések A Kül-Világban megjelent interjúk
A Kül-Világ aktuális száma
A Kül-Világ régebbi kiadásai
A Kül-Világ impresszuma
Információk a Kül-Világgal kapcsolatban
Kül-Világ régiófigyelő
Hasznos linkek az MTA-ELTE NATO Információs és Kutatóközpont oldaláról
Regisztráció és feliratkozás a hírlevélre
Kül-Világ hírlevél
Keresés a Kül-Világ oldalain
Az MTA-ELTE NATO Információs és Kutatóközpont honlapja


Gazdik Gyula:
A palesztinai iszlámista szervezetek története az 1980-as évek végéig

A tanulmány a palesztinai iszlámista csoportok történetének korai időszakát vizsgálja. A történelmi aspektusok mellett e korszak bemutatása sok vonatkozásban hozzájárul napjaink folyamatainak jobb megértéséhez.

Az itteni iszlámista csoportok fejlődésére az egyiptomi Muzulmán Testvérek gyakoroltak döntő befolyást. E szerveződés ideológiájának, térségbeli szerepének felvázolása után az elemzés részletesen kitér az 1948-as és 1967-es arab-izraeli háborúknak a téma szempontjából fontos kihatásaira. Bemutatja a hetvenes években békés utat követő palesztinai Muzulmán Testvérek növekvő befolyásának okait. Az addigi irányvonalban az iráni iszlám forradalom és az 1982-es libanoni háború nyomán történt változás. Az aktivista stratégiát szorgalmazó csoportok erősödését mutatta az Iszlám Dzsihád, majd az intifada 1987 végi kirobbanása után a Hamász létrejötte. A tanulmány befejező része a PFSZ Nemzeti Chartájával összehasonlítva elemzi a Hamász 1988-as Chartáját.

A szerzőről:
Gazdik Gyula az ELTE TÁTK Politikai Tudományok Tanszékének docense, posztgraduális tanulmányait Moszkvában, Brüsszelben és Bradfordban végezte. Szűkebb kutatási területei: a közel-keleti térség 19-20. századi története, a közel-keleti politikai rendszerek sajátosságai, Magyarország és a közel-keleti államok diplomáciai kapcsolatai, a politikai iszlám. Az utóbbi években megjelent publikációi elsősorban a közel-keleti rendezési folyamattal, az izraeli pártrendszerrel, s a térség biztonságpolitikájával foglalkoztak.