A Kül-Világban megjelent tanulmányok Profilok a nemzetközi politika fontosabb szereplőiről A Kül-Világban megjelent dokumentumok A Kül-Világban megjelent könyvismertetések A Kül-Világban megjelent interjúk
A Kül-Világ aktuális száma
A Kül-Világ régebbi kiadásai
A Kül-Világ impresszuma
Információk a Kül-Világgal kapcsolatban
Kül-Világ régiófigyelő
Hasznos linkek az MTA-ELTE NATO Információs és Kutatóközpont oldaláról
Regisztráció és feliratkozás a hírlevélre
Kül-Világ hírlevél
Keresés a Kül-Világ oldalain
Az MTA-ELTE NATO Információs és Kutatóközpont honlapja


Nehéz Győző:
A jelenkori amerikai politika a progresszív sajtó tükrében

A 2001. szeptember 11-i események és az arra adott válaszok az amerikai mainstream sajtóból jól ismertek minden magyar olvasó előtt, ugyanakkor a fenti eseményekkel kapcsolatos amerikai rendszerkritikai válaszok, magyarázatok rendszerezett bemutatására Magyarországon - tudomásunk szerint - még nem került sor.

A tanulmány az amerikai rendszerkritikai sajtónak a 2001. szeptember 11. és 2003. március 20. közötti időszak főbb eseményeire adott válaszait, felkínált nézőpontjait, elemző gondolatait mutatja be. Célja annak szemléltetése, hogy az amerikai progresszív sajtó meglévő politikaformáló készsége milyen magyarázatokat adott a fenti - sok szempontból sorsfordító - időszak alatt megjelent problémákra, milyen szellemi pozíciók megfogalmazásával próbálta formálni a közvéleményt és a politikai elit progresszív részét.

A kutatás bepillantást enged a fenti sajtóba, ismerteti a téma szempontjából meghatározó lapokat, és igyekszik bemutatni ezen szellemi műhelyek által képviselt nézeteket, politikai állásfoglalásokat a szeptember 11-i események és az Irak elleni háború kezdete közötti időszak eseményein keresztül.

A szerzőről:
Nehéz Győző 2001-ben végzett az ELTE BTK politikaelmélet szakos hallgatójaként. Korábban történelem szakos diplomát is szerzett. Kutatási területe az Amerikai Egyesült Államok belpolitikájának rendszerkritikai alapú megközelítése. Az amerikai téma mellett az európai rendszerkritikai mozgalmak bemutatásával is foglalkozik.