A Kül-Világban megjelent tanulmányok Profilok a nemzetközi politika fontosabb szereplőiről A Kül-Világban megjelent dokumentumok A Kül-Világban megjelent könyvismertetések A Kül-Világban megjelent interjúk
A Kül-Világ aktuális száma
A Kül-Világ régebbi kiadásai
A Kül-Világ impresszuma
Információk a Kül-Világgal kapcsolatban
Kül-Világ régiófigyelő
Hasznos linkek az MTA-ELTE NATO Információs és Kutatóközpont oldaláról
Regisztráció és feliratkozás a hírlevélre
Kül-Világ hírlevél
Keresés a Kül-Világ oldalain
Az MTA-ELTE NATO Információs és Kutatóközpont honlapja


Polonyi Péter (ford.):
Yue Jianyong: Békés felemelkedés - realitás vagy vágyálom?

A közkeletű vélekedéssel szemben, amely szerint Kína a nyugati tőkét és technológiát saját fejlődését előremozdítva használja fel, illetve magatartása a békés nemzetközi kapcsolatok erősítését szolgálja, Yue Jianyong ellenvéleményt fogalmaz meg. Szerinte a multinacionális konszernek kínai vegyesvállalatai nem tartják a kezükben a K + F-et, amelynek kezelése az anyavállalatnál marad, ami késlelteti Kína valódi iparosítását, a túlzott exportorientáltság pedig a nyersanyagimport növelésével, illetve a piacokért vívott harccal objektíve nemzetközi feszültséget kelt, ezért helyette nagyobb mértékben kellene a hazai piac bővítésére támaszkodni.

A szerzőről:
Polonyi Péter (1935-) A Pekingi Egyetem kínai nyelv- és irodalom szakán végzett (1961), 1961-1969 Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Múzeum, 1969-1990 MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete tudományos munkatársa, több Kínával kapcsolatos népszerűsítő munka szerzője.