A Kül-Világban megjelent tanulmányok Profilok a nemzetközi politika fontosabb szereplőiről A Kül-Világban megjelent dokumentumok A Kül-Világban megjelent könyvismertetések A Kül-Világban megjelent interjúk
A Kül-Világ aktuális száma
A Kül-Világ régebbi kiadásai
A Kül-Világ impresszuma
Információk a Kül-Világgal kapcsolatban
Kül-Világ régiófigyelő
Hasznos linkek az MTA-ELTE NATO Információs és Kutatóközpont oldaláról
Regisztráció és feliratkozás a hírlevélre
Kül-Világ hírlevél
Keresés a Kül-Világ oldalain
Az MTA-ELTE NATO Információs és Kutatóközpont honlapja

III. évfolyam
2006/3-4.

Lattmann Tamás - Varga Réka:
A Vöröskereszt új emblémája - A megoldás

  A Kül-Világ folyóirat 2006/1. számában megjelent, a Vöröskereszt új emblémájáról szóló írás folytatásaként ez a munka az új embléma kérdését fejti ki bővebben. A tanulmány részletesebben mutatja be az új jelvényre vonatkozó szabályokat, tárgyalja az új jelvény elfogadását kísérő problémákat, illetve érinti az emblémákkal kapcsolatos aktuális gondokat is.

Selmeczi Anna:
Az éhezéselméleti diskurzus alakulása

  A tanulmány megkísérli ismertetni az éhezésről való tudományos gondolkodás alakulását. Célja annak bizonyítása, hogy miképpen az éhezésről való elmélkedés, úgy a segélyezési rendszer maga is benne ragadt a modernitás diskurzusában. Az írás konklúziója szerint az éhezéssel kapcsolatos diskurzus szereplői nem akkor járnak el helyesen, amikor megkérdőjelezik a segélyezés létjogosultságát. Sokkal inkább a segélyezés eldönthetetlenségéből fakadó etikai-politikai felelősség integrálására volna szükség.

Major István:
A Srí-Lanka-i tamil szeparatizmus indiai gyökerei

  A tanulmány célja a tamil szeparatizmus fejlődésének folyamatának bemutatása. Az idők folyamán az eredetileg értelmiségi mozgalomként indult kezdeményezés az egész tamil társadalmat mozgósította, átpolitizálta, megtalálva a lehetőséget szinte minden réteg megszólítására. A mozgalom elfajulásában döntö szerepe volt az európai hatásoknak, hiszen annak alapját is a brit misszionáriusok által a bráhmin hegemónia megtörésére kidolgozott dravida fajelmélet képezte.

Polonyi Péter (ford.):
Yue Jianyong: Békés felemelkedés - realitás vagy vágyálom?

  A közkeletű vélekedéssel szemben, amely szerint Kína a nyugati tőkét és technológiát saját fejlődését előremozdítva használja fel, illetve magatartása a békés nemzetközi kapcsolatok erősítését szolgálja, Yue Jianyong ellenvéleményt fogalmaz meg. Szerinte a multinacionális konszernek kínai vegyesvállalatai nem tartják a kezükben a K + F-et, amelynek kezelése az anyavállalatnál marad, ami késlelteti Kína valódi iparosítását, a túlzott exportorientáltság pedig a nyersanyagimport növelésével, illetve a piacokért vívott harccal objektíve nemzetközi feszültséget kelt, ezért helyette nagyobb mértékben kellene a hazai piac bővítésére támaszkodni.

Lehoczki Bernadett:
Latin-Amerika és Kína kapcsolatrendszere az ezredforduló után

  Kína és a latin-amerikai régió közötti kereskedelmi kapcsolatok a XVI. századra nyúlnak vissza, és bár ezek a következő évszázadokban megtartották szórványos jellegüket, a XX. század második felében, különösen az ezredforduló óta, dinamikus növekedésnek indultak. Latin-Amerika számára az egyre erőteljesebb kínai gazdasági- és politikai szerepvállalás komoly lehetőséget jelent az Egyesült Államoktól és Európától való függés csökkentésében.

Giber Mátyás:
A gyémánt szerepe a Sierra Leone-i polgárháborúban

  A tanulmány elsősorban azt vizsgálja, hogy hogyan és miért váltak a “véres gyémántok” - ahogy a szakirodalomban gyakran említik őket - a Sierra Leone-ban zajló polgárháborúban harcoló felek legfőbb finanszírozási forrásává, ezáltal a konfliktus motorjává. Ezenkívül megkísérli bemutatni azokat szereplőket, feltárni azokat a jelenségeket, melyek a probléma hátterében álltak, illetve hozzájárultak annak kialakulásához.

Kardos Gábor:
Francis Fukuyama: Államépítés. Kormányzás és világrend a 21. században

Palanovics Norbert:
Umemura Yuko: A Japán-tengertől a Duna-partig. Imaoka Dzsúicsiró életpályája a magyar-japán kapcsolatok tükrében