A Kül-Világban megjelent tanulmányok Profilok a nemzetközi politika fontosabb szereplőiről A Kül-Világban megjelent dokumentumok A Kül-Világban megjelent könyvismertetések A Kül-Világban megjelent interjúk
A Kül-Világ aktuális száma
A Kül-Világ régebbi kiadásai
A Kül-Világ impresszuma
Információk a Kül-Világgal kapcsolatban
Kül-Világ régiófigyelő
Hasznos linkek az MTA-ELTE NATO Információs és Kutatóközpont oldaláról
Regisztráció és feliratkozás a hírlevélre
Kül-Világ hírlevél
Keresés a Kül-Világ oldalain
Az MTA-ELTE NATO Információs és Kutatóközpont honlapja

III. évfolyam
2006/1.

Kardos Gábor:
A kezdet nehézségeitől a normatív garanciákig: az ENSZ és a nemzeti kisebbségek

    A tanulmány célja annak bemutatása, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete létrejötte után miért tanusított meglehetősen tartózkodó magatartást a nemzeti kisebbségek védelmét szolgáló jogalkotásban, továbbá, hogy az idő múlásával a megváltozott felfogás milyen eredményeket hozott ezen a területen.

Lattmann Tamás:
A Vöröskereszt új emblémája - Az előzmények

    A két részből álló tanulmány első része kimerítően összefoglalja a genfi egyezmények által elismert védő emblémák történetét, szabályozásukat - a 2005 decemberében elfogadott új embléma elfogadása alkalmából. A Kül-Világ következő számában megjelenő második rész az új szabályozás részleteit mutatja be.

Tóth Gergely:
A Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága, és a nemzetközi humanitárius jog fejlődése

    A tanulmány két példán keresztül vizsgálja, hogy milyen hatással lehet egy nemzetközi mandátummal felruházott, a nemzetközi jog egy bizonyos területével kiemelten foglalkozó szervezet (a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága) ennek a jogterületnek (nemzetközi humanitárius jog) a fejlődésére.

Turbék Zoltán:
Együttműködés az ENSZ és a nem-kormányzati szervezetek között

    A tanulmány azt kívánja vizsgálni, hogy a nemzetközi szinten egyre aktívabbá váló nem-kormányzati szervezetek (NGO-k) milyen formában vesznek részt a világszervezet munkájában, külön figyelemmel az elmúlt évek reformfolyamatára.

Igaz Levente:
Egy elfelejtett válság politikai háttere: Nyugat-Szahara

    A tanulmány az emberöltőnyi ideje húzódó nyugat-szaharai kérdést tekinti át, kitér az ország gyarmati múltjára és a probléma politikai és társadalmi gyökereire, valamint bemutatja a krízis nemzetközi hátterét, ezen belül a többarcú spanyol-marokkói reláció, a probléma szempontjából lényeges oldalát is megvilágítja.

Szabó Éva Eszter:
Anderle Ádám: Kuba története

Losoncz Miklós:
Paul Roberts: Az olajkorszak vége. Egy bizonytalan világ kezdetén