A Kül-Világban megjelent tanulmányok Profilok a nemzetközi politika fontosabb szereplőiről A Kül-Világban megjelent dokumentumok A Kül-Világban megjelent könyvismertetések A Kül-Világban megjelent interjúk
A Kül-Világ aktuális száma
A Kül-Világ régebbi kiadásai
A Kül-Világ impresszuma
Információk a Kül-Világgal kapcsolatban
Kül-Világ régiófigyelő
Hasznos linkek az MTA-ELTE NATO Információs és Kutatóközpont oldaláról
Regisztráció és feliratkozás a hírlevélre
Kül-Világ hírlevél
Keresés a Kül-Világ oldalain
Az MTA-ELTE NATO Információs és Kutatóközpont honlapja

II. évfolyam
2005/4.

Hidasi Judit:
Stílusváltás a japán politikai kommunikációban

    A japán kommunikáció főbb jellegzetességeit néhány meghatározó jellemző mentén mutatjuk be. Kitérünk a politikai kommunikáció hagyományaira és gyakorlatára, továbbá a politika és a média sajátos összefonódására. Elemezzük azt a retorikai stílusváltást, amely új színt vitt a kommunikációs hagyományokba. Végül rámutatunk a kommunikációnak a társadalmi változások barométerét betöltő szerepére Japánban.

Faludi Péter:
Pak Csong-Hi gazdasági programja – a modernizáció gazdaságpolitikája Dél-Koreában

    A Koreai Köztársaság alig 25-30 év alatt elmaradott, félfeudális - gyarmati, háború sújtotta országból számos területen a világ vezető gazdasági - ipari hatalmainak sorába emelkedett. A felemelkedésben meghatározó szerepet játszott Pak Csong-Hi tábornok, akinek 1961 és 1979 között tartó keménykezű uralma lehetővé tette a modernizáló diktatúra működését. Autokrata személyisége miatt megítélése napjainkban is vitákat vált ki a Koreai Köztársaságban, bár mindinkább elismerik az ország gazdasági átalakításában, nemzetközi politikai és gazdasági integrációjában játszott pozitív szerepét.

Szent-Iványi Balázs:
A nemzetközi fejlesztési együttműködés politikai gazdaságtana

    Szakértők gyakran felteszik azt a kérdést, hogy az évtizedek óta tartó segélyezés ellenére miért nem sikerült a harmadik világnak látványos fejlődést elérnie. A segélyek hatékonyságát több tényező is csökkenti, amelyek kiküszöbölése, illetve új, hatékonyabb megoldások megalkotása jelenti napjaink segélypolitikáinak főbb kihívását. A nemzetközi donorközösség tagjai közötti koordináció hiányosságainak orvoslása, illetve a célországok szigorúbb megválogatása jelenthetik a XXI. századi segélyezés hatékonyságának fő zálogát.

Gazsi Dénes:
Irán: „Irak csak ürügy volt, a valódi célpont mi vagyunk.”

    2003 áprilisa óta Irán vélt terrorizmus támogatása és urándúsítási programja miatt többször, rövidebb-hosszabb időre, a nemzetközi politika figyelmének középpontjába került. Katonai beavatkozás azonban ez idáig sem az Egyesült Államok, sem szövetségesei részéről nem történt.

Horváthné Angyal Boglárka - Major Katalin:
Etióp külpolitikai fordulat a ’70-es években

    A hidegháború idején Etiópia jelentős geostratégiai szerepet kapott a Szovjetunió és az Egyesült Államok szembenállásában. Az 1970-es években Etiópiában belpolitikai változás következett be, és ennek nyomán külpolitikai irányváltásra is sor került. Célunk, hogy a szövetséges-váltás folyamatát és hátterét bemutassuk és megvizsgáljuk, mennyire volt Etiópia báb a hidegháborús játszmában, illetve mennyire irányította - lehetőségeihez mérten - tudatosan az eseményeket.

Búr Gábor:
J. D. Fage, William Tordoff: Afrika története

Kenderes Andrea:
Emberközelibb Európai Unió (konferencia-beszámoló)