A Kül-Világban megjelent tanulmányok Profilok a nemzetközi politika fontosabb szereplőiről A Kül-Világban megjelent dokumentumok A Kül-Világban megjelent könyvismertetések A Kül-Világban megjelent interjúk
A Kül-Világ aktuális száma
A Kül-Világ régebbi kiadásai
A Kül-Világ impresszuma
Információk a Kül-Világgal kapcsolatban
Kül-Világ régiófigyelő
Hasznos linkek az MTA-ELTE NATO Információs és Kutatóközpont oldaláról
Regisztráció és feliratkozás a hírlevélre
Kül-Világ hírlevél
Keresés a Kül-Világ oldalain
Az MTA-ELTE NATO Információs és Kutatóközpont honlapja

II. évfolyam
2005/2-3.

Wagner Péter:
Levél az Olvasónak

Ablaka Gergely:
A "Nagy Sátán" és a "Törvényen Kívüli" kapcsolata 2001. szeptember 11. után:
Az amerikai-iráni viszony alakulása a 21. század elején

    A tanulmány témája az Amerikai Egyesült Államok és az Iráni Iszlám Köztársaság hétköznapinak nem mondható kapcsolata. Napjaink eseményeinek hatására az amerikai-iráni kapcsolatrendszer egyre többször kerül a nemzetközi figyelem középpontjába, a kérdés tárgyalása ezért mindenképpen hasznos lehet.

Paragi Beáta:
A palesztínai arabok nemzeti identitásának fejlődése

    A dolgozat középpontjában annak a kérdéskörnek a bemutatása áll, hogy az önálló állam iránti igény megfogalmazódása szempontjából mérföldkőnek számító 1960-70-es években mely események, folyamatok gyakoroltak hatást a palesztin nemzeti tudat alakulására, milyen eredményekre vezetett annak megerősödése, egyáltalán mely tényezők határozzák meg a palesztinai arabok identitását.

Prantner Zoltán:
A Dél-Jemeni Népi Köztársaság véres hajnala:
Nacionalista szervezetek harca a megalakuló állam vezető tisztségeiért

    A tanulmány célja, hogy bemutassa az 1967. november 30-i függetlenség elnyerését megelőző hónapokban zajló harcot az NLF és a FLOSY között.

Speidl Bianka:
A síita mártírtudat gyökerei és átalakulása a libanoni polgárháborúban: a Hezbollah példája

    A tanulmányban a mozgalom ideológiájának teológiai gyökerei, a síita-szunnita mártír-tudat különbségei valamint a síita doktrinák újraértelmezése kerül bemutatásra.

Tóth Gergely:
Irak tömegpusztítófegyver-programjai (1973-1991)

    A 2003-as Öböl-háború előtt sokat hallhattunk Irak tömegpusztító fegyvereiről, illetve az elmúlt majd' másfél évtizedben is rendszeresen fel-felbukkantak a hírekben új információk ezekkel a programokkal kapcsolatban. A tanulmány ezekről nyújt rövid összefoglalót.

Demkó Attila
Kántor Zoltán (szerk.): Nacionalizmuselméletek

Dobrovits Mihály:
N. Rózsa Erzsébet (szerk.):
Nemzeti identitás és külpolitika a Közel-Keleten és Kelet-Ázsiában