A Kül-Világban megjelent tanulmányok Profilok a nemzetközi politika fontosabb szereplőiről A Kül-Világban megjelent dokumentumok A Kül-Világban megjelent könyvismertetések A Kül-Világban megjelent interjúk
A Kül-Világ aktuális száma
A Kül-Világ régebbi kiadásai
A Kül-Világ impresszuma
Információk a Kül-Világgal kapcsolatban
Kül-Világ régiófigyelő
Hasznos linkek az MTA-ELTE NATO Információs és Kutatóközpont oldaláról
Regisztráció és feliratkozás a hírlevélre
Kül-Világ hírlevél
Keresés a Kül-Világ oldalain
Az MTA-ELTE NATO Információs és Kutatóközpont honlapja


Benkes Mihály:
Fekete-Afrika helyzete a posztbipoláris korszak küszöbén

Benkes Mihály a tanulmányában a Szaharától délre elterülő, ún. Fekete-Afrika makroszintű összehasonlító elemzésére tesz kísérletet. A vállalt korszak a posztbipoláris időszakról való áttérés ideje, amelynek megértéséhez viszont elkerülhetetlen a kolonizáció-dekolonizáció processzusának behatóbb elemzése.

A címben jelzett problematika alapja nem más, mint az a megállítás, hogy az afrikai kontinens országai, népei, népcsoportjai, különösen Fekete-Afrika új államai elvesztették, egyes elemzők szerint "eltékozolták" azt az esélyt, amit 1960 és 1964 között a politikai-jogi függetlenné válás hordozott magában. Az afrikai államok egy részében belső polgárháború szaggatta szét a korábbi rendszereket, és szinte általános trendként figyelhető meg az életszínvonal csökkenése (28 ország esetében volt kimutatható a súlyos hanyatlás).

A főbb irányvonalak felvázolása után a szerző azt vizsgálja és foglalja össze, hogy milyen külső és belső lépések lennének szükségesek, ahhoz hogy ezek a folyamatok megforduljanak vagy legalábbis stagnáljanak.

A szerzőről:
A szerző az ELTE BTK Történeti Intézet Politikaelméleti Tanszék docense, habilitált doktor, a történettudomány kandidátusa. Az Afrikanisztikai Oktatási Program (ELTE) alapítója és a program társgazdája.