A Kül-Világban megjelent tanulmányok Profilok a nemzetközi politika fontosabb szereplőiről A Kül-Világban megjelent dokumentumok A Kül-Világban megjelent könyvismertetések A Kül-Világban megjelent interjúk
A Kül-Világ aktuális száma
A Kül-Világ régebbi kiadásai
A Kül-Világ impresszuma
Információk a Kül-Világgal kapcsolatban
Kül-Világ régiófigyelő
Hasznos linkek az MTA-ELTE NATO Információs és Kutatóközpont oldaláról
Regisztráció és feliratkozás a hírlevélre
Kül-Világ hírlevél
Keresés a Kül-Világ oldalain
Az MTA-ELTE NATO Információs és Kutatóközpont honlapja


Kajtár Gábor:
A neokonzervatív gondolkodás alapjai és hatásuk napjaink amerikai Irak-politikájára

A tanulmány az Egyesült Államok jelenlegi külpolitikájára legnagyobb hatást gyakorló neokonzervatív csoportot, annak ideológiai bázisát és gondolatvilágát mutatja be. Elemzi Leo Straussnak a közösségre gyakorolt hatását, valamint áttekinti a neokonzervatív politika meghatározó személyiségeinek Irakkal kapcsolatos megnyilvánulásait.

A neokonzervatív gondolkodás kialakulását nyomon követve az 1960-as évektől eljutunk napjainkig, amikor George W. Bush kormányzatának meghatározó tagjai egyazon intézményi és gondolkodói közösség soraiból kerültek ki.

Leo Strauss filozófus munkásságának kapcsán elemzésre kerül a neokonzervatívok gondolatvilága, a tanulmány kitér arra, hogy miért bírálják a liberalizmust és miben különböztetik meg magukat a hagyományos konzervatív értékrendtől.

A neokonok külpolitikáját az iraki háborút megelőző évtizedes "lobbitevékenység" ismertetésén keresztül mutatja be a szerző és felvázolja a multilateralizmusról alkotott sajátos elképzelésüket, illetve a Pax Americana vízióját.

A szerzőről:
Kajtár Gábor 2004-ben végez az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, PhD-tanulmányait nemzetközi jogból ez év őszén kezdi meg ugyanitt. Szakdolgozatát a "Világrendszerelméletek a hidegháború után" címmel írta. Az elmúlt időben világrendszer-elméletekkel és az Egyesült Államok külpolitikájának történetével, ideológiai hátterével foglalkozott. Harmadéves hallgató az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának Politológia szakán.